AJANKOHTAISET UUTISET


Kuopion Pitäjäraadit esittäytyvät Savon Aalloilla Pitäjäraatiradiossa vuoden 2024 aikana.

Ensimmäisessä jaksossa esittäytyy Maaningan Pitäjäraati. Käy kuuntelemassa jakso Google Podcastin tai Spotify for Podcast kautta. Vehmersalmen Pitäjäraati on aalloilla toukokuussa.


Olimme mukana Rakenna ja Asu messuilla Kuopiossa 24.-25.2. osastolla F7.


Tarinoita rakentamisesta.

Etsin tarinoita rakentamisesta Vehmersalmen alueella. Kuinka teidän rakennusprojekti toteutui tai jäi toteutumatta? Oliko syynä kaavoihin kangistunut kaavoittaja, liikaa pilkkua viilaava rakennustarkastaja vai jokin muu syy? Oletko kokenut asiatonta kohtelua tai auttamis haluttomuutta kun olet halunnut rakentaa tai muuttaa vapaa-ajan asunnon ympärivuoden asuttavaksi Kuopion maaseutu alueella? Entä onko sinulla kokemuksia ja ehkä myös vinkkejä siitä, miten kaikki sujui hyvin ja rakennusprojekti onnistui odotetusti? 

Lähetä kertomuksesti otsikolla "Tarinoita rakentamisesta" sähköpostitse mauno75kumpulainen@gmail.com. Kerro samalla saako tarinaasi julkaista. Käsittelen tarinat luottamuksella.

Terveisin Mauno Kumpulainen, Vehmersalmen pitäjäraadin puheenjohtaja


Vehmersalmen yhtenäiskoulun tulevaisuudennäkymiä

Kuulemistilaisuuden jälkeen kysymyksiä ja huomioita koulutilanteeseen liittyen voi esittää 30.1.2024 saakka perusopetuspäällikkö Taina Vainiolle tai opetusjohtaja Silja Silvennoiselle sähköpostitse perusopetus (at) kuopio.fi . Vehmersalmen Pitäjäraati laatii ja välittää edelleen kuulemistilaisuuden ja mahdollisten yhteydenottojen pohjalta koonnin kysymyksistä ja huomioista kokouksessaan to 18.1.2024.

Kutsu kuulemistilaisuuteen ti 16.1.2024 klo 17.30 Vehmersalmen koululla. 

Kuntalain (410/2015) 5 luvun 22 §:n mukaisesti kunnan asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää mm. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä käyttäjien kanssa.

Vehmersalmen koulun vähäinen oppilasmäärä vaikeuttaa opetuksen ja oppimisen tuen järjestämistä vuosiluokilla 7 – 9. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle on esitelty Vehmersalmen aineenopetuksen järjestämiseen liittyviä vaikeuksia ja ongelmia 18.1.2022, 22.2.2022, 13.12.2022, 10.10.2023, 14.11.2023 ja 12.12.2023.

Vehmersalmen koulun vuosiluokkien 6 – 8 oppilaille, huoltajille sekä kyläläisille on järjestetty keskustelutilaisuudet aiheesta 15. ja 16.11.2023. Lisäksi kyläläisille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2023, jossa kaupunkiympäristön palvelualueen asiantuntijat vastasivat vehmersalmelaisten aiemmissa keskustelutilaisuuksissa esiin nostamiin kysymyksiin. Vehmersalmelaisten ehdotuksesta selviteltiin Hiltulanlahden koulun oppilaiden halukkuutta siirtyä opiskelemaan Vehmersalmelle vuosiluokille 7 – 9. Lisäksi on vastattu kyläläisten toimittamiin kysymyksiin.

Kutsumme teidät kuntalain (410/2015) 5 luvun 22 §:n mukaiseen kuulemistilaisuuteen tiistaina 16.1.2024 klo 17.30. Tilaisuus järjestetään Vehmersalmen koululla.

Oppilaille järjestetään kuulemistilaisuudet tiistaina 16.1.2024 klo 11 – 13.

Tervetuloa!

Silja Silvennoinen, opetusjohtaja

Taina Vainio, perusopetuspäällikkö

Aiemmat tiedoksiannot ja keskustelutilaisuudet

  • Vehmersalmen yhtenäiskoulun yläluokkien tulevaisuudennäkymiä käsittelevä ensimmäiset keskustelutilaisuudet järjestettiin ke 15.11.2023 (oppilaat ja huoltajat) ja to 16.11.2023 (kaikille avoin).

  • Vehmersalmen yhtenäiskoulun yläluokkien tulevaisuudennäkymiä käsittelevä toinen keskustelutilaisuus järjestettiin ma 4.12.2023 etäyhteyksin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on haettavana kumppanuusavustus ja toiminta- ja innovaatioavustus 1.1.-31.1.2024 ja 1.5.-31.5.2024.

Kumppanuusavustus on harkinnanvarainen avustus. Sitä voi hakea esimerkiksi osaksi muuta rahoitusta (esim. STEA, ESR, oma varainhankintaa), jolla avustuksen kohteena olevaa toimintaa aiotaan rahoittaa.

Rahoitusta voi hakea myös sellaiselle määräaikaiselle toiminnalle, jossa ei ole muuta rahoitusta. Kumppanuusavustus on kuitenkin aina täydentävää rahoitusta, joten se ei voi olla ainoa hakijan olemassaoloa turvaava tulonlähde.

Toiminta- ja innovaatioavustus

Toiminta- ja innovaatioavustus on harkinnanvarainen avustus, jota voi hakea uuden yleishyödyllisen toiminnan kokeilemiseksi tai hyväksi käytännöksi osoittautuneen toiminnan laajentamiseksi koko Pohjois-Savon alueelle.

Avustusta voidaan myöntää äkilliseen, ajankohtaiseen toimintaympäristöön ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Toiminta- ja innovaatioavustus voi kestoltaan olla maksimissaan kaksi vuotta. Avustuksen jakamisen tukena käytetään pisteytysmallia, joka on kuvattu avustushaun periaatteet -ohjeessa.

Avustuksella tuettava toiminta

Molemmilla avustuslajeilla tuetaan sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka konkreettisesti tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Käytännössä avustettava toiminta asettuu lähelle asiakas- / asukaspintaa ja tukevat pohjoissavolaisten kansalaisen osallisuutta arjen elämässä. 

Lisätietoa avustuksista sekä ohjeet hakemiseen löydät tämän linkin takaa.


Vehmersalmen Pitäjäraati osallistui
heinäkuussa OKRA2023 -maatalousnäyttelyyn. 


Pitäjäraadin Kokoukset