Pohjois-Savon Kylät Ry tarjoaa laajasti tietoa ja tukea eri kylätoimijoille.

Löydät Pohjois-Savon Kylät Ry:n sivustolta tietoa, oppaita ja esimerkkejä muun muassa:

 • kyläsuunnittelun tueksi
 • kyläturvallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen
 • yhdistyksille ja muille toimijoille
 • perustaminen, rahoitus ja varainhankinta
 • dokumenttipohjia mm. toimintasuunnitelmien, toimintakertomusten ja talousarvioiden pohjiksi
 • tiedotukseen ja viestintään
 • tapahtumien toteutukseen
 • kylätalojen kunnostukseen
 • rahoitus, käyttö, peelastussuunnitelma ja vuokraus
 • kylämatkailun ja maisemasuunnittelun tueksi
 • osallisuuden ja lähidemokratian toteutukseen

Toimintaa kylien hyväksi

 • Aktivoimme kyliä kehittämään omaa aluettaan ja tuemme kylätoimijoita.
 • Jaamme tietoa kotisivujemme lisäksi uutiskirjeitse, tapahtumissa, koulutuksissa ja kylätapaamisissa.
 • Teemme hankkeita yhdessä kylien ja verkoston kanssa, ja hyödynnämme niihin erilaisia rahoituslähteitä.
 • Toimimme yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.
 • Edustamme kyliä ja maakuntaa erilaisissa työryhmissä.
 • Viemme kyliltä viestiä maa- ja valtakunnalliseen päätöksentekoon.
 • Annamme lausuntoja ja kannanottoja kylätoimintaa koskettavissa asioissa.

Vaikutamme ja edistämme asioita perustoiminnan ja määräaikaisten hankkeiden kautta. Yhdistyksessämme on yksi palkattu työntekijä, kyläasiamies. Hankkeissa toimivat myös määräaikaiset työntekijät.