Mikä toiminnallinen ero on Vehmersalmen pitäjäraadin ja
Kaupunginosayhdistys (Koy) Vehmersalmi ry:n välillä? 

PITÄJÄRAATI:

Kuopion kaupungin kuntaliitoskunnissa toimii pitäjäraadit, jotka ovat osa Kuopion kaupungin organisaatiota ja ne toimivat kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajaoston ohjauksessa. Näin myös Vehmersalmella.

Kaupunginhallituksen, lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien toimintakaudet kulkevat samalla jaksotuksella, tällä hetkellä se on 2-vuotta.

Toimintakauden lopulla lähidemokratiajaosto antaa, väistyville raadeille tehtäväksi järjestää alueellaan yleisen pitäjäkokouksen.Pitäjäkokoukset järjestetään kaikilla raatialueilla saman aikaisesti ja ajoittuvat kunnallisvaalien järjestämisajan jälkeiselle ajalle.

Tämä yleinen Vehmersalmenkin pitäjäkokous valitsee alueelleen uuden pitäjäraadin. Valinta tehdään yleensä sopuisasti keskustellen, tarvittaessa äänestetään. Kokous-edustajan ja raatiin valitun henkilön pitää asua vakinaisesti entisen Vehmersalmen kunnan alueella.

Pitäjäraati aloittaa toimintansa ja saa lähidemokratiajaoston kautta toimintamäärärahan,jolla katetaan kokouspalkkiot, matkakulut sekä muut toimintakulut. Toimintamäärärahasta jää usein merkittävä osa muuhun käyttöön,jolla avustetaan mm. yleishyödyllisiä hankintoja.

Lisäksi raadeille on varattu yhteinen kehittämismääräraha,jota voidaan käyttää hyviin ideoihin, hyväksytyn suunnitelman pohjalta. Saadakseen käyttöönsä kehittämismäärärahaa pitäjäraadin tulee hakea sitä lähidemokratiajaostolta.

Koska pitäjäraati ei ole rekisteröity yhdistys se toimii esim. Koy:n kanssa. Yhteistyökumppaneina voivat olla muutkin yhteisöt.

Toiminta

Molemmissa toiminta perustuu vapaehtoisuuteen. Molemmat voivat tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja eritahoille yhdessä tai erikseen.

Rahoitus

Pitäjäraadin rahoitus tulee täysin kaupungilta ja toimintaa ohjaa kaupungin toimintamallit.

Hankinnat

Pitäjäraadin hankinnat tulevat aina yleishyödylliseen käyttöön, eikä niitä voi täyttää elinkeinotoimintaan.

Leader

Pitäjäraadin avustuksella voidaan kattaa osa hankkeen omarahoituksesta.Raati ei voi vetää hanketta.

Toimeksiantoja

Pitäjäraati voi antaa erilaisia toimeksiantoja esim. yhdistysten kautta toimeenpantavaksi. Pitäjäraatien tavoitteena on yhteistyössä eri tahojen kanssa kehittää alueen elin voimaisuutta, asumismukavuutta ja palveluja. 

KAUPUNGINOSAYHDISTYS (KOY):

Koy on yleishyödyllinen itsenäinen yhdistys ja toimii Vehmersalmen alueella.

Sen muodostuu vuosijäsenmaksunsa maksaneista henkilö, yhdistys ja yritysjäsenistä, jäsen voi asua missä tahansa maapallolla. Koy:n toimintaa määrittää yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki.

Koy:n toimintakaudeksi on yhdistyksen säännöissä määritelty kalenterivuosi.

Toimiva hallitus järjestää syksyisin yhdistyksen syyskokouksen sääntöjen määräämän aika välin puitteissa. Kokous kutsut julkaistaan vähintäänkin sääntöjen mukaisessa laajuudessa ja ajassa.

Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavan vuoden puheenjohtajan,hallituksen sekä muut yhdistystä edustavat henkilöt.Määrittää esim maksettavat palkkiot ja kulukorvaustasot ym. Kokous on kaikille avoin mutta päätösvaltaa voivat käyttää vain jäsenet,äänestäminen on normaalia.

Puheenjohtaja ja hallitus vetävät toimintaa läpi vuoden,mm.kirjanpito vastuut huomioiden. Koy.n perusvarain hankinta perustuu jäsenmaksuihin,lisäksi vuosittain haettavaan kaupungin harkinnan varaiseen järjestöjen yleisavustukseen.Kaupungin talkooavustukset maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan, yhdistykselle jää talkoo työn ilo.Yhdistyksellä on vastuu vakuutukset toiminnan ja talkoolaisten turvaksi.

Toiminnan kehittyessä ja laajetessa Koy joutuu kehittämään muita rahoituskanavia pitääkseen talouden kunnossa. Tulojen kasvaessa yhdistys voi joutua ALV- ja verovelvolliseksi.

Koy ja muutkin yhdistykset voivat hakea Pitäjäraadin kautta välillisesti raadin kehittämisrahaa hyviin hankkeisiin.

Toiminta

Kts. pitäjäraati.

Rahoitus

Koy määrittelee toimintansa itse,voi ottaa vaikka lainaa tai tehdä sijoituksia.

Hankinnat

Koy tekee kaikki hankinnat itsenäisesti,vastaa omaisuuden huollosta ja ylläpidosta.Hankinnan käyttöiän mukaan tavarat kirjataan yhdistyksen taseeseen.Hankintojen tulee olla yleishyödyllisiä.

Leader -ym. avustushankkeet

Koy voi vetää yleishyödyllisiä hankkeita,joiden pääasiallinen rahoitus saadaan eri avustustahoilta. Omarahoitusosuus katetaan talkootyöllä, omalla rahalla, lainalla tai Pitäjäraadin avustuksella.

Toimeksiantoja

Koy on riittävän iso sitoutumaton yhdistys, joka voi ottaa haasteita vastaan. Koy:n tavoitteet ovat yhtenevät Vehmersalmen pitäjäraadin ja alueella toimivien muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Toimitaan alueen asukkaiden hyväksi.