MIKÄ ON PITÄJÄRAATI?

Pitäjäraadit ovat Kuopion kaupungin alueella toimivia lähidemokratiakanavia. Pitäjäraadit tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. 

Pitäjäraadin toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.  

Kuopion kaupungin alueella toimii kuusi Pitäjäraatia: Riistaveden, Karttulan, Vehmersalmen, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken Pitäjäraadit.   


MITEN PITÄJÄRAATI VALITAAN?

Pitäjäraati valitaan vuosittain Pitäjäkokouksessa. Pitäjäkokoukseen voivat osallistua kaikki alueen asukkaat ja toimijat (esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt). Pitäjäraadin jäsenet ovat siis aivan tavallisia paikallisia henkilöitä.

Pitäjäraatiin voidaan valita viidestä kymmeneen (5-10) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi Pitäjäkokouksen tekemän esityksen mukaisesti. Pitäjäraadit valitsevat keskuudestaan sihteerin. 

Tavoitteena on, että pitäjäraadin kokoonpanossa huomioitaisiin alueellinen edustavuus sekä tasa-arvon toteutuminen ja lisäksi, että raadissa olisi edustus mahdollisimman monesta taustaryhmästä.


MITÄ PITÄJÄRAATI TEKEE?

Pitäjäraadin keskeinen tehtävä on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä.

Pitäjäraadin tehtäviin kuuluvat muun muassa: 

  1. Pitäjäkokouksien järjestäminen. Pitäjäkokouksessa kuullaan alueen asukkaita ja yhteisöjä (esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt). 
  2. Kansalaiskuulemiset ja – foorumit yhteistyössä kaupungin organisaation sekä muiden pitäjäraatien kanssa. 
  3. Yleinen lausunto- ja aloiteoikeus alueen palveluista, elinkeinoista ja demokratiasta.
  4. Lausunto-oikeus kaupungin talousarviosta ja –suunnitelmasta, kaupungin strategiasta sekä asioista, joilla voi olla olennainen vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
  5. Viestittää omasta toiminnastaan alueen asukkaille ja yhteisöille. Avustaa viestinnässä kaupungin organisaatiota.
  6. Antaa vuosittainen arvio alueen kehityksestä ja palveluiden tilasta. Arviointi liitetään osaksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua.
  7. Raportoida vuosittain toiminnastaan kaupungille.
  8. Muut mahdolliset alueen lähidemokratiaa edistävät tehtävät.

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

TOIMINTAMÄÄRÄRAHA

Kaupunginvaltuusto osoittaa pitäjäraadille vuosittain toimintamäärärahan. Määräraha on tarkoitettu mm. pitäjäraadin toiminnasta aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen pitäjäraadin alueella. 

Pitäjäraati päättää määrärahan käyttämisestä. Kaupungin viranhaltija tekee tarvittavat päätökset ja hyväksyy laskut. 

Vehmersalmen Pitäjäraati jakaa toimintamäärärahoja yhteistyöhakemusten perusteella. Hakemukset käsitellään Pitäjäraadin kokouksessa ja päätökset ilmoitetaan pöytäkirjoissa sekä suoraan hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

Toimintamäärärahaa on myönnetty esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämis- , markkinointi- ja materiaalikustannusten kattamiseen sekä alueen toimijoiden sellaisiin pienimuotoisiin hankintoihin, joista voivat hyötyä mahdollisimman monet vehmersalmelaiset.

Vuoden 2023 Kuopion kaupungin talousarviossa kullekin Pitäjäraadille on osoitettu 30 000 € suuruinen toimintamääräraha.

KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

Kaupunginvaltuusto osoittaa lisäksi vuosittain kaupunginhallituksen alaiselle lähidemokratiajaostolle kehittämismäärärahan, joka on tarkoitettu pitäjäraatien alueiden pienimuotoiseen infrastruktuurin parantamiseen ja kehittämiseen sekä alueen asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseen. 

Pitäjäraadit tekevät vuosittain esityksen määrärahan käytöstä kaupungin lähidemokratiajaostolle.

Kehittämismäärärahaa on myönnetty esimerkiksi Vehmersalmen alueen asiointikyytien järjestämiseen.

Vuoden 2023 Kuopion kaupungin talousarviossa kaupungin lähidemokratiajaostolle on osoitettu 90 000 € suuruinen kehittämismääräraha, josta kaikki Pitäjäraadit voivat ehdottaa käyttökohteita alueillaan.

Voit jättää yhteistyöesityksen toiminta- tai kehittämismäärärahasta nettisivujemme kautta.Vehmersalmen Pitäjäraati 2023-2024

VARSINAISET JÄSENET

VARAJÄSENET