PITÄJÄRAADIN KOKOUS

Kokoonnumme tarpeen mukaan 1-2 kuukauden välein.
Seuraava kokous on XX.XX.XXXX klo XX.XX

Edellinen kokous pidettiin to 24.8.2023 klo 18.00