Yhteistyöesitys PITÄJÄRAADILLE

Kaupunginvaltuusto osoittaa pitäjäraadille vuosittain toimintamäärärahan. Vuonna 2024  toimintamäärärahan suuruus on 30 000 €. Pitäjäraati päättää määrärahan käyttämisestä. Vehmersalmen Pitäjäraati jakaa toimintamäärärahoja yhteistyöhakemusten perusteella. 

Hakemukset käsitellään Pitäjäraadin kokouksessa ja päätökset ilmoitetaan pöytäkirjoissa sekä suoraan hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Kaupungin viranhaltija tekee tarvittavat päätökset ja hyväksyy laskut.

Määräraha on tarkoitettu mm. pitäjäraadin toiminnasta aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen pitäjäraadin alueella. Toimintamäärärahaa on myönnetty esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämis-, markkinointi- ja materiaalikustannusten kattamiseen sekä alueen toimijoiden sellaisiin pienimuotoisiin hankintoihin, joista voivat hyötyä mahdollisimman monet vehmersalmelaiset.


Otamme vastaan yhteistyöesitykset sähköisen hakemuksen kautta. Käsittelemme hakemukset Pitäjäraadin seuraavassa kokouksessa.


Pitäjäraadin myöntämän rahan voi käyttää vain siihen hankintaan, johon se on myönnetty.

Hankinta laskutetaan suoraan Kuopion kaupungilta sähköisen laskutuksen kautta. Ohjeet laskutukseen löydät alla olevasta dokumentista.

Mikäli laskutuksen kanssa on ongelmia, otathan yhteyttä Pitäjäraatiin!

Jos myönnetty raha jää käyttämättä, ilmoitathan siitä Pitäjäraadille sähköpostitse tiedotus@vehmersalmenpitajaraati.fi.