TIETOA MEISTÄ

Uudistettu kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia aiempaa selkeämmin edistämään asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kuopiossa lähidemokratia-mallin valmistelun lopputuloksena on syntynyt toimintarakenne, jossa ensivaiheessa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille (Riistavesi, Karttula, Vehmersalmi, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski) perustetaan "Pitäjäraadit", joiden tehtävänä on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.


Vehmersalmen Pitäjäraati 2023-2025

VARSINAISET JÄSENET

VARAJÄSENET